Neraca oksigen positif ( positive oxygen balance )

203 View

Neraca oksigen positif ( positive oxygen balance ) merupakan Kandungn oksign dalam bahan peledak yanq berlebihan sehingga peledakan cenderung menghasilkan gas-gas dioksida, msl. CO2, N02 dan SO2, serta N20

Cari Istilah Geologi Tambang